De vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers ontvangen geen loon voor hun vrijwilligerswerk, maar ze mogen wel vergoed worden voor de kosten die ze gemaakt hebben.
Deze kostenvergoeding is niet fiscaal aftrekbaar, maar wel vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen.

Er kan gekozen worden voor:

Een forfaitaire kostenvergoeding 

eventueel aangevuld met een onbeperkte kilometervergoeding (onder voorwaarden). 

De forfaitaire kostenvergoeding mag per vrijwilliger maximaal € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar bedragen. Deze bedragen blijven in 2020 dezelfde als in 2019.

De forfaitaire kostenvergoeding kan aangevuld worden met beperkte verplaatsingskosten per vrijwilligerHet plafond bestaat echter niet voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van kwetsbare personen als activiteit hebben (vanaf 21/04/2019). Zij hebben geen beperking op de cumul van kostenvergoeding en kilometervergoeding. Zij kunnen al hun trajecten in het kader van hun vrijwilligerswerk volledig terugbetaald krijgen. Ze moeten wel bewijzen dat het effectief gaat om kilometers gemaakt voor het vervoer van personen, bijvoorbeeld met een logboek.

Wagen, moto, bromfiets: 

– Vanaf 1 juli 2020 bedraagt de geïndexeerde kilometervergoeding maximaal 0,3542 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2021 en is fiscaal vrijgesteld. 

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot een maximum van € 0,24 per kilometer.

Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan het volledige bedrag terugbetaald worden.

Kijk de geïndexeerde maximum kilometervergoeding elk jaar even na.

Reële kostenvergoeding

de werkelijk gemaakte kilometers worden onbeperkt terugbetaald.

Wagen, moto, bromfiets: 

– Vanaf 1 juli 2020 bedraagt de geïndexeerde kilometervergoeding maximaal 0,3542 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2021 en is fiscaal vrijgesteld.   

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot een maximum van € 0,24 per kilometer.

Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan het hele bedrag terug betaald worden.

Kijk de geïndexeerde maximum kilometervergoeding elk jaar even na.

De kosten voor de administratie en de verzekering

Deze kosten voor administratie en verzekering worden maandelijks aangerekend bij de verwerking van de kostennota’s en het opstellen van de factuur.

Er wordt een kost van 9,- euro/vrijwilliger/maand aangerekend voor de maanden dat de vrijwilliger wordt ingeschakeld.

Vul de kosten waarheidsgetrouw in, anders riskeer je dat deze bij controles niet aanvaard worden!

Budgethouders kunnen de factuur met het PVB (persoonsvolgend budget) betalen en inbrengen als bewijsstuk bij het VAPH. Er is geen beperking op het inschakelen van vrijwilligers.

Voorwaarden om vrijwilligerswerk te doen

In principe mag iedereen die ouder is dan 15 jaar vrijwilligerswerk doen. Maar om binnen de PAB-regelgeving vrijwilligerswerk te doen is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Ook mag men binnen het PAB niet dezelfde taken doen als werknemer en als vrijwilliger voor dezelfde opdrachtgever (budgethouder).

Een vrijwilliger die een uitkering ontvangt van de RVA zal de vrijwillige activiteit vooraf schriftelijk moeten melden aan de RVA. Het gaat om werklozen, bruggepensioneerden en iedereen die een bedrag van de RVA ontvangt (bvb. een beperkte uitkering in geval van loopbaanonderbreking).

Wil men vrijwilligerswerk doen terwijl men geniet van een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan moet men de schriftelijke toestemming krijgen van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. De adviserende geneesheer oordeelt dan of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de kandidaat-vrijwilliger.

Een vrijwilliger die een leefloon ontvangt van het OCMW moet aan zijn/haar dossierbeheerder melden dat hij/zij vrijwilligerswerk zal doen.

Mensen die een uitkering ontvangen voor hulp aan bejaarden mogen vrijwilligerswerk verrichten, zonder aanmelding.

Mensen die genieten van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Jongeren die recht hebben op een gezinsbijslag (kinderbijslag) mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Over gepensioneerden, personen met een beperking, mensen met een uitkering wegens beroepsziekten of arbeidsongeval, of met een invaliditeitsuitkering zegt de wet niets. Zij mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.