011 85 84 66, elke weekdag van 9.00 tot 12.00 vrijwilligers@ado-icarus.be

De vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers ontvangen geen loon voor hun vrijwilligerswerk, maar ze mogen wel vergoed worden voor de onkosten die ze gemaakt hebben.
Deze kostenvergoeding is niet fiscaal aftrekbaar, maar wel vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen.

Er kan gekozen worden voor:

Een forfaitaire kostenvergoeding, eventueel aangevuld

met een beperkte kilometervergoeding.

De forfaitaire kostenvergoeding mag per vrijwilliger maximaal € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar bedragen (dit zijn de bedragen voor 2019).

De forfaitaire kostenvergoeding kan aangevuld worden met onbeperkte verplaatsingskosten per vrijwilliger.

Wagen, moto, bromfiets: 

– Van 1 juli 2018 t.e.m. 30 juni 2019 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding: maximum 0,3573 euro per kilometer.

– Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de geïndexeerde kilometervergoeding 0,3653 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing t.e.m. 30 juni 2020.

De kilometervergoeding is fiscaal vrijgesteld. 

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot een maximum van € 0,23 per kilometer.

Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan het volledige bedrag terugbetaald worden.

Kijk de geïndexeerde maximum kilometervergoeding elk jaar even na.

Reële kostenvergoeding,

de werkelijk gemaakte kilometers worden onbeperkt terugbetaald.

Indien gekozen wordt voor een reële kostenvergoeding kunnen de werkelijke gemaakte kilometers onbeperkt worden terugbetaald.

Wagen, moto, bromfiets: 

– Van 1 juli 2018 t.e.m. 30 juni 2019 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding: maximum 0,3573 euro per kilometer.

– Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de geïndexeerde kilometervergoeding 0,3653 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing t.e.m. 30 juni 2020.

De kilometervergoeding is fiscaal vrijgesteld. 

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot een maximum van € 0,23 per kilometer.

Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan het hele bedrag terug betaald worden.

Kijk de geïndexeerde maximum kilometervergoeding elk jaar even na.

De kosten voor de administratie en de verzekering

 

Deze kosten voor administratie en verzekering worden maandelijks aangerekend bij de verwerking van de onkostennota’s en het opstellen van de factuur.

Er wordt een kost van 9,- euro/vrijwilliger/maand aangerekend 

voor de maanden dat de vrijwilliger wordt ingeschakeld.

Budgethouders kunnen de factuur met het PVB (persoonsvolgend budget) betalen en inbrengen als bewijsstuk bij het VAPH. Er is geen beperking op het gebruik van vrijwilligers.

Voorwaarden om vrijwilligerswerk te doen

In principe mag iedereen die ouder is dan 15 jaar vrijwilligerswerk doen. Maar om binnen de PAB-regelgeving vrijwilligerswerk te doen is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Ook mag men binnen het PAB niet dezelfde taken doen als werknemer en als vrijwilliger voor dezelfde opdrachtgever (budgethouder).

Een vrijwilliger die een uitkering ontvangt van de RVA zal de vrijwillige activiteit vooraf schriftelijk moeten melden aan de RVA. Het gaat om werklozen, bruggepensioneerden en iedereen die een bedrag van de RVA ontvangt (bvb. een beperkte uitkering in geval van loopbaanonderbreking).

Wil men vrijwilligerswerk doen terwijl men geniet van een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan moet men de schriftelijke toestemming krijgen van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. De adviserende geneesheer oordeelt dan of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de kandidaat-vrijwilliger.

Een vrijwilliger die een leefloon ontvangt van het OCMW moet aan zijn/haar dossierbeheerder melden dat hij/zij vrijwilligerswerk zal doen.

Mensen die een uitkering ontvangen voor hulp aan bejaarden mogen vrijwilligerswerk verrichten, zonder aanmelding.

Mensen die genieten van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Jongeren die recht hebben op een gezinsbijslag (kinderbijslag) mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Over gepensioneerden, personen met een beperking, mensen met een uitkering wegens beroepsziekten of arbeidsongeval, of met een invaliditeitsuitkering zegt de wet niets. Zij mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.