Dienstverlening door vrijwilligers

 

Welkom op de website van de vrijwilligerswerking van Focus op Emancipatie vzw!

 

MEDEDELING De medewerkers van de vrijwilligerswerking van Focus op Emancipatie vzw blijven voortwerken. We doen het maximale om ervoor te zorgen dat de dienstverlening (administratieve afhandeling, betalingen) niet in het gedrang komt door het coronavirus. U kunt helpen door documenten zo veel als mogelijk digitaal te bezorgen. De verwerking van documenten die per post bezorgd worden, kan vertraging oplopen. Mochten er zich wijzigingen voordoen, houden we u op de hoogte. Op de pagina ‘Documenten‘ vindt u onze richtlijnen terug.

Vanaf 1 augustus 2020 verhuist de vrijwilligerswerking van ADO Icarus naar Focus op Emancipatie. Focus op Emancipatie is een vzw die verbonden is aan ADO Icarus vzw. Door de vrijwilligerswerking uit te bouwen in onze zusterorganisatie, Focus op Emancipatie, hopen wij de vrijwilligerswerking te kunnen professionaliseren. Voor de budgethouders en vrijwilligers zal er niet veel veranderen. De vrijwilligerswerking blijft op dezelfde manier verder werken, met dezelfde medewerkers, alleen onder een andere naam.  

Waarom vrijwilligerswerk?

In de wet wordt vrijwilligerswerk gedefinieerd als het verrichten van activiteiten, onverplicht en onbezoldigd, en dit ten behoeve van anderen of de samenleving, ingericht door een organisatie.

Budgethouders (zowel mensen met een fysieke als een mentale beperking) die ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op vrijwilligers. Het kan gaan om familieleden, vrienden, een buur, …

Enkele voorbeelden:

  • Je hebt een fysieke beperking en vraagt regelmatig aan een kennis om je te vervoeren.

  • Je hebt een dochter met een verstandelijke beperking. Je buurmeisje komt soms babysitten zodat jij boodschappen kan doen.

Je kan als budgethouder éénzelfde persoon inschakelen als werknemer én als vrijwilliger, maar zijn takenpakket moet in beide gevallen verschillen.

Als je een vrijwilliger wil inschakelen moet je als individu altijd een beroep doen op een organisatie die zorgt voor:

  • de verzekering van een aantal risico’s verbonden aan het vrijwilligerswerk

  • de vergoeding van de kosten die door de vrijwilliger werden gemaakt

Focus op Emancipatie vzw is vertrouwd met PVF. Wij maken het administratieve luik in orde voor jou.

De wet op vrijwilligerswerk legt een aantal verplichtingen op aangaande verzekering om de vrijwilligers beter te beschermen. Focus op Emancipatie heeft een polis afgesloten om de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger te dekken, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid (dit is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet-nakomen van de overeenkomst). Bijkomend dekt deze polis lichamelijke schade die vrijwilligers zouden oplopen bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk of op weg van en naar de activiteiten.

Wij zorgen voor een snelle betaling van de vrijwilligersvergoedingen, in principe binnen de twee weken na de ontvangst van de kostennota.

Bij vragen kan je ons altijd vrijblijvend contacteren op het nummer 011 85 84 66 (elke werkdag van 9u00 tot 12u00), of via mail: vrijwilligers@focusopemancipatie.be

OPGELET Vanaf 1 juli 2020 geldt er een nieuwe kilometervergoeding van maximaal 0,3542 euro per kilometer. De aangepaste documenten vind je op onze pagina ‘Documenten‘.

Voor onze vrijwilligerswerking hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven en met de bijstandsorganisatie ZOOM vzw.

Onze ligging & contactgegevens

VRIJWILLIGERSERKING

Contactgegevens:
– mail: vrijwilligers@ado-icarus.be
– tel: 011 85 84 66, elke weekdag van 9.00 tot 12.00
– adres: Kempische Steenweg 293/8, 3500 Hasselt

Heb je een vraag? Contacteer ons!

Je bericht wordt dan doorgestuurd naar de mailbox van één van onze collega’s op de Centrale Zetel. Hij/zij zal je vraag zelf beantwoorden of doorsturen naar de juiste persoon.

 

Fields marked with an * are required

Contactgegevens:
Mail: vrijwilligers@focusopemancipatie.be
Tel: 011/85 84 66, elke weekdag van 9u00 tot 12u00
Adres: Kempische Steenweg 293/8, 3500 Hasselt