Wat is vrijwilligerswerk?

Personen met een handicap of andere zorgbehoevenden die nood hebben aan ondersteuning, kunnen een beroep doen op vrijwilligers. Dit kunnen familieleden, vrienden of andere personen uit de omgeving zijn.

Enkele voorbeelden:

  • Je hebt een fysieke beperking en vraagt regelmatig aan een kennis om je te vervoeren.

  • Je hebt een dochter met een verstandelijke beperking. Je buurmeisje komt soms babysitten zodat jij boodschappen kan doen.

Vrijwilligerswerk is:

  • Onverplicht en doet men vrijwillig, in tegenstelling tot activiteiten binnen een arbeidsovereenkomst. Bij vrijwilligerswerk is er geen gezagsrelatie tussen de persoon met een zorgnood of de organisatie ten aanzien van de vrijwilliger.
  • Onbezoldigd, in tegenstelling tot arbeidsprestaties waarvoor je een loon ontvangt. Vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen (lees meer over de regels hieromtrent onder ‘voorwaarden en tarieven’).

Vrijwilligerswerk moet verlopen via een erkende organisatie zoals Focus op Emancipatie, die zorgt voor:

  • De verzekering van een aantal risico’s verbonden aan het vrijwilligerswerk. Wij sloten een polis af om de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger te dekken. Bijkomend dekt deze polis lichamelijke schade die vrijwilligers zouden oplopen bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk of op weg van en naar de activiteiten.
  • de vergoeding van de kosten gemaakt door de vrijwilliger.

Budgethouders (personen met een handicap die beschikken over een persoonsvolgend budget) kunnen hun PVB gebruiken om de kostenvergoedingen van de vrijwilligers te betalen.

Je kan als budgethouder éénzelfde persoon inschakelen als werknemer én als vrijwilliger, maar het takenpakket moet in beide gevallen verschillen. Als werknemer gaat het om bezoldigde activiteiten met een verplicht karakter en is er een gezagsrelatie tussen budgethouder en vrijwilliger. Bij vrijwilligerswerk is er geen verplicht karakter, geen gezagsrelatie en is er enkel een (on)kostenvergoeding mogelijk.

Ook de verzekering is in beide gevallen verschillend. Indien een vrijwilliger naar aanleiding van een ongeval tijdens een vrijwilligersactiviteit zijn activiteiten niet meer kan uitvoeren, zal hij slechts een zeer beperkte vergoeding ontvangen. Dit is anders dan de vergoeding die een werknemer ontvangt bij een arbeidsongevallenverzekering.

Hoe gaat Focus op Emancipatie te werk?

  • Wij zijn vertrouwd met de persoonsvolgende financiering. Wij maken het administratieve luik voor jou in orde.
  • Wij zorgen voor een snelle uitbetaling van de kostenvergoeding aan de vrijwilligers [1].
  • Vervolgens worden deze kosten gefactureerd aan de budgethouder en wordt hierbij een kost voor de administratie en verzekering aangerekend (zie ‘voorwaarden en tarieven’). De budgethouder kan deze factuur inbrengen in zijn PVB via ‘mijn VAPH’.

[1] Focus op Emancipatie betaalt de kostenvergoeding aan de vrijwilliger uit, op voorwaarde dat de persoon waarvoor vrijwilligerswerk verricht wordt, zijn facturen aan Focus op Emancipatie tijdig betaalt.

Bij vragen kan je ons altijd vrijblijvend contacteren op het nummer 011 85 84 66 (elke werkdag van 9u00 tot 12u00) of via mail: vrijwilligers@focusopemancipatie.be