Veelgestelde vragen

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

In principe mag iedereen vrijwilligen. Hieronder vind je enkele uitzonderingen en voorwaarden.

Minderjarigen mogen vrijwilligen vanaf 15 jaar en indien ze de eerste 2 opleidingsjaren van het secundair onderwijs achter de rug hebben. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag het sowieso. Bijkomend geldt voor minderjarigen dat ze een machtiging nodig hebben van hun ouders/voogd.

Een vrijwilliger die een uitkering ontvangt van de RVA zal de vrijwillige activiteit vooraf schriftelijk moeten melden aan de RVA. Het gaat om werklozen, bruggepensioneerden en iedereen die een bedrag van de RVA ontvangt.

Wil men vrijwilligerswerk doen terwijl men geniet van een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan moet men de schriftelijke toestemming krijgen van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. De adviserende geneesheer oordeelt dan of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de kandidaat-vrijwilliger.

Een vrijwilliger die een leefloon ontvangt van het OCMW heeft een goedkeuring nodig van de persoonlijke beheerder bij het OCMW.

Inwoners met een andere nationaliteit mogen vrijwilligerswerk doen, op voorwaarde dat de vrijwilliger zijn hoofdverblijfplaats heeft in België.

Hoe vind ik een vrijwilliger?

Indien je een vrijwilliger zoekt, maak dan je nood bekend aan je omgeving. Misschien is er iemand uit je omgeving (vrienden, familie, kennissen, buren) die je wil helpen. Je kan bijvoorbeeld ook een berichtje plaatsen op Facebook met je vraag. Vele mensen zijn bereid om iets voor een andere persoon te kunnen betekenen of zoeken een zinvolle tijdsbesteding.

In sommige winkels (supermarkt, kapper, lokale bakker of slager) is het mogelijk om een boodschap achter te laten via een briefje op de toog of aan een prikbord.

Ook kan je de lokale jeugdbeweging of een sociale vereniging in de buurt aanspreken. Of neem contact op het een hogeschool of secundaire school met een aanbod in de sociale sector. Je kan er misschien gemotiveerde studenten vinden die graag ervaring opdoen en ondertussen een centje kunnen bijverdienen.

Ik ben zowel budgethouder als vrijwilliger. Kan ik voor beide een account aanmaken op het online platform?

Ja, dat kan. Je kan zowel als budgethouder en als vrijwilliger een dossier openen. Let er wel op dat je bij het aanmaken van een account een uniek e-mailadres kiest voor je account als budgethouder en je account als vrijwilliger. Je kan namelijk niet éénzelfde e-mailadres gebruiken voor twee verschillende accounts.

Hoe kan ik documenten ondertekenen op het online platform?

Zowel de overeenkomsten als de informatienota’s (vroegere aanmeldingsfiche en afsprakennota) kunnen digitaal, met gebruik van de muis of vinger, ondertekend worden.

Hoe kan ik als budgethouder een vrijwilliger toevoegen op het online platform?

Je kan als budgethouder een vrijwilliger toevoegen via zijn dossiernummer. De vrijwilliger kan dit nummer terugvinden in zijn account. Het nummer start met de letters ‘VR’ en wordt gevolgd door een aantal cijfers. Let op: de vrijwilliger krijgt pas een dossiernummer toegewezen wanneer hij een account heeft aangemaakt. Zonder account is de vrijwilliger bij ons niet gekend en heeft deze bijgevolg dus ook geen dossiernummer.

Hoeveel bedraagt de vrijwilligersvergoeding?

Vrijwilligers ontvangen geen loon voor hun vrijwilligerswerk, maar ze mogen wel vergoed worden voor de kosten die ze gemaakt hebben.
Deze kostenvergoeding is niet fiscaal aftrekbaar, maar wel vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen.

Er kan gekozen worden voor:

– Geen vergoeding voor de vrijwilligersactiviteit.

– Een forfaitaire kostenvergoeding al dan niet aangevuld met een verplaatsingskostenvergoeding (max 2000km per jaar*). Voor het forfaitair bedrag wordt rekening gehouden met wettelijk bepaalde maxima (€ 41,48 per dag en € 1.659,22 per jaar).

*Het plafond bestaat niet voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van kwetsbare personen als activiteit hebben. Zij hebben geen beperking op de cumul van kostenvergoeding en kilometervergoeding. Zij kunnen al hun trajecten in het kader van hun vrijwilligerswerk volledig terugbetaald krijgen. Ze moeten wel bewijzen dat het effectief gaat om kilometers gemaakt voor het vervoer van personen, bijvoorbeeld met een logboek.

Als verschillende gezinsleden zich samen verplaatsen in het kader van hun vrijwilligerswerk in één voertuig, dan kan slechts één persoon (in principe de eigenaar van het voertuig) aanspraak maken op een terugbetaling van de gemaakte kosten voor de gereden kilometers.

Wagen, moto, bromfiets: Het maximumbedrag van 1 januari t.e.m. 31 maart 2024 bedraagt € 0,4269. Van 1 april t.e.m. 30 juni bedraagt het maximum € 0,4265 per kilometer. Dit bedrag is fiscaal vrijgesteld en wijzigt per kwartaal.
Fiets: De fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot een maximum van € 0,35 per kilometer.
Openbaar vervoer: Aan de hand van het vervoersbewijs kan het volledige bedrag terugbetaald worden.

De maximumbedragen kunnen elk jaar wijzigen.

– Reële verplaatsingskosten (vb. treinticket, busticket, …)

Wanneer moeten kosten via het platform ingegeven worden?

U kan dagelijks, wekelijks of maandelijks kosten ingeven. Houd er wel rekening mee dat kosten van een lopende maand pas na afloop van die maand goedgekeurd en uitbetaald kunnen worden. Als richtlijn hanteren we dat kosten van een bepaalde maand ingediend worden vóór het verstrijken van de daaropvolgende maand.

Kan ik als budgethouder in mijn account ook kosten ingeven op het online platform?

Neen, als budgethouder kan je geen kosten ingeven op het platform. Het is aan de vrijwilliger om in zijn account kosten in te geven. Jij kan als budgethouder de ingegeven kosten wel goedkeuren of afkeuren. Je krijgt als budgethouder een melding wanneer er nieuwe kosten klaarstaan ter goedkeuring. Pas na jouw goedkeuring, zal de vrijwilliger zijn vergoeding ontvangen.

Hoeveel kost de administratie en de verzekering van een vrijwilliger?

De kosten voor administratie en verzekering worden maandelijks aangerekend bij het opstellen van de factuur. Er wordt een kost van € 9/vrijwilliger/maand aangerekend voor de maanden dat de vrijwilliger wordt ingeschakeld. Geef je kosten waarheidsgetrouw in via het platform, anders riskeer je dat deze bij controles niet aanvaard worden en dat je niet verzekerd bent!

Hoe ontvang ik als budgethouder mijn facturen?

Als budgethouder kan je kiezen hoe je jouw facturen wil ontvangen (per e-mail, per post of beide). Je kan jouw facturatievoorkeuren instellen in je account op ons online platform. Werk je nog niet via ons online platform? Laat ons jouw facturatievoorkeuren dan weten.

Mag een vrijwilliger mee naar het buitenland?

Ja, dat kan. Ook hier kunnen de kosten worden vergoed zoals overeengekomen in de informatienota. U neemt best contact met ons op om te informeren naar wat wel en wat niet gedekt is. Een bijkomende verzekering wordt door de budgethouder zelf geregeld en betaald.

Mag ik mijn vrijwilliger(s) per uur vergoeden?

Geef geen kostenvergoedingen per uur. Je kan onmogelijk de kosten berekenen op uurbasis. Je riskeert dat de fiscus dit niet aanvaardt of dat je de maximumbedragen snel overschrijdt.

Heeft mijn vrijwilliger recht op een verhoogde vrijwilligersvergoeding?

De overheid besliste dat vrijwilligers in bepaalde sectoren recht hebben op een verhoogde vrijwilligersvergoeding. Het gaat om de sportsector, erkende diensten voor nachtoppas en niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Focus op Emancipatie valt hier niet onder. Bijgevolg is er voor de vrijwilligers via Focus op Emancipatie geen recht op een belastingvrije verhoogde vrijwilligersvergoeding.

Wat indien de budgethouder/persoon met een zorgnood overlijdt?

De erfgenaam of iemand uit de omgeving van de overledene dient Focus op Emancipatie zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

De erfgenamen zijn gehouden tot het betalen van de nog openstaande facturen.

Indien de overledene een persoonsvolgend budget had, kunnen de facturen nog tot 2 maanden na het overlijden ingediend worden bij het team budgetbesteding.

Kan ik mijn account op het online platform verwijderen?

Ja, dat kan. Het volstaat om hiervoor contact met ons op te nemen. Wij doen het nodige.

Ik heb geen computer, tablet of smartphone of kan omwille van andere redenen niet met het online platform werken. Wat nu?

Dat is geen probleem. Neem contact met ons op, dan zoeken we samen met jou naar een passende oplossing.

Kan ik mijn dossier door iemand anders laten beheren op het online platform?

Ja, dat kan. Sta je onder bewindvoering? Dan is het de bewindvoerder die in jouw plaats jouw dossier beheert. Ben je aangesloten bij een bijstandsorganisatie? Dan kan je hen de toestemming geven om mee jouw dossier te beheren. Ben je om bepaalde redenen niet in staat om zelf jouw dossier te beheren? Dan kan je ervoor kiezen om jouw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) door te geven aan de persoon die jouw dossier zal beheren zodat deze in jouw plaats kan inloggen op het platform.